รายการนวัตกรรมไทย : อื่น ๆ

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
14000001 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
1) ขนาด 30 กรัม 10.00/ซอง
2) ขนาด 100 กรัม25.00/ซอง
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2561, พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000002 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)

ชื่อทางการค้า: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap
1) แพ็คคู่300.00/แพ็ค
2) แพ็คเดี่ยว150.00/แพ็ค
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, สิงหาคม 2561, พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000003 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production)

ชื่อทางการค้า: ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste Management System: SUT- MBT)
1) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 5 ตันต่อวัน30,015,100.00/ระบบ
2) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตันต่อวัน36,385,400.00/ระบบ
3) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 20 ตันต่อวัน54,899,700.00/ระบบ
4) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตันต่อวัน59,625,200.00/ระบบ
5) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 40 ตันต่อวัน94,797,800.00/ระบบ
6) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน98,585,800.00/ระบบ
7) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 60 ตันต่อวัน119,957,300.00/ระบบ
8) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 80 ตันต่อวัน150,494,800.00/ระบบ
9) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 100 ตัน ต่อวัน170,807,100.00/ระบบ
10) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 160 ตันต่อวัน268,424,200.00/ระบบ
11) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 300 ตัน ต่อวัน427,863,200.00/ระบบ
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด มีนาคม 2559 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000004 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air Flotation (MBDAF))

ชื่อทางการค้า: ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ (ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for Water Treatment System (MBDAF))
1) ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง1,500,000.00/ระบบ
2) ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง2,270,000.00/ระบบ
3) ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง2,850,000.00/ระบบ
4) ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง3,150,000.00/ระบบ
5) ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N ขนาด 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง4,800,000.00/ระบบ
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด กันยายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000005 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)

ชื่อทางการค้า: ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® รุ่นน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม2,800.00/ลูก
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด กันยายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000006 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces pollution and energy saving)

ชื่อทางการค้า: CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and energy saving
CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง2,000,000.00/เตา
CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง3,000,000.00/เตา
CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง5,000,000.00/เตา
CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง9,998,000.00/เตา
Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง5,000,000.00/เตา
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งและติดตั้ง
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2561, เมษายน 2561, กรกฎาคม 2561, ตุลาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000007 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)

ชื่อทางการค้า: พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง300.00/ถุง
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000008 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)

ชื่อทางการค้า: ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic Pop Rice)
1) ไพรซ์ ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม x 24 ถุง (รสสไปซี่ต้มยำ, รสโนริซีวีด, รสเชดด้าชีส, รสซีซอลท์, รสกริลล์สวีท คอร์น, รสซาวครีมแอนด์ออเนี่ยน)540.00/ลัง
2) พริสซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 14 x 4.5 เซนติเมตร ปริมาณ 40 กรัม x 24 ห่อ (รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์, รสทรีโอ ไรซ์ แครกเกอร์, รสหอมนิล ไรซ์ แครกเกอร์)720.00/ลัง
3) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก (รสเกลือ, รสพริกไทยดำ)720.00/ลัง
4) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้องผสมควินัว ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก 900.00/ลัง
5) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวผสมแฟล็กซ์ซีด ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก 900.00/ลัง
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000009 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด

ชื่อทางการค้า: มอสกอน 10ที (Mosgon 10T)
เม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด)100.00/แผง
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000010 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion)

ชื่อทางการค้า: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother)
Size S, M, L320.00/คู่
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000011 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)

ชื่อทางการค้า: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)
ที่นอนน้ำยางพารา ผู้ใหญ่ รุ่น HD-E03 : ที่นอนน้ำลอนยางพารา 13 ลอน ขนาด 95 x 195 x 10 เซนติเมตร (บรรจุน้ำเอง) พร้อมปลอกที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม
อุปกรณ์
18,000.00/ชุด
ผ้าคลุมที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม แบบเต็มผืน ขนาด 95x195 เซนติเมตร (กันน้ำ)2,500.00/ผืน
ผ้าขวางที่นอนกันเปื้อน ขนาด 90x130 เซนติเมตร (กันน้ำ)1,500.00/ผืน
หมอนน้ำ พร้อมปลอก ขนาด 40x60 เซนติเมตร1,500.00/ใบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี ที่นอนน้ำ ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000012 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ำหนัก (Meal replacement for weight loss and control)

ชื่อทางการค้า: สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ำหนัก (Slimwell weight loss and control food (Prowell Brand))
1) ขนาด 60 กรัม (1 ซอง) (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))230.00/ซอง
2) ขนาด 480 กรัม (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))1,750.00/กระป๋อง
3) ขนาด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง) (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor) , รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))2,950.00/กล่อง
4) ขนาด 2500 กรัม (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสช๊อกโกแลตมอลต์ (chocolate malt flavor) , รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))8,500.00/ถุงฟอยล์
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000013 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ

ชื่อทางการค้า: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่ห้อ NATURAL NICHE
1) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ117,000.00/หลัง
2) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ144,000.00/หลัง
อุปกรณ์เสริม
1) ชุดม้วนเก็บผ้าแบบคันโยก13,500.00/ชุด
2) ชุดม้วนเก็บผ้าแบบอัตโนมัติ31,500.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000014 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)

ชื่อทางการค้า: โยเกิร์ตกรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) โยเกิร์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบี, Yogurt Melt Mixed Berry (Wel-B Brand)
1) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม67.50/กล่อง
2) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม120.00/กล่อง
3) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม67.50/กล่อง
4) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม120.00/กล่อง
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000015 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบโอโซนบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (Ozone System for Condenser Water Treatment)

ชื่อทางการค้า: อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์
1) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG25N ปริมาณก๊าซโอโซน 25 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%1,500,000.00/Units(ระบบ)
2) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG30N ปริมาณก๊าซโอโซน 30 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%1,600,000.00/Units(ระบบ)
3) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG50N ปริมาณก๊าซโอโซน 50 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%1,800,000.00/Units(ระบบ)
4) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG70N ปริมาณก๊าซโอโซน 70 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%2,200,000.00/Units(ระบบ)
5) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG100S ปริมาณก๊าซโอโซน 100 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%2,900,000.00/Units(ระบบ)
6) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG150S ปริมาณก๊าซโอโซน 150 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%4,000,000.00/Units(ระบบ)
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด มกราคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000016 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน 10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% protein and 0.3 g. Sodium)

ชื่อทางการค้า: พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล) (Prediawell® beverage (ProwellTM))
1) Prediawell/corn flavor/480 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/480 กรัม 1,750.00/กระป๋อง
2) Prediawell/corn flavor/80 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/80 กรัม 310.00/ซอง
3) Prediawell/corn flavor/1120 g (14 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/1120 กรัม (14 ซอง x 80 กรัม) 3,830.00/กล่อง
4) Prediawell/corn flavor/560 g (7 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/560 กรัม (7 ซอง x 80 กรัม) 1,990.00/กล่อง
5) Prediawell/corn flavor/2500 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/2500 กรัม 7,600.00/ถุงฟอยล์
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000017 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage from Houttuynla cordata Thunb. and herbs Fermented with Saccharomyces unisporus and Lactobacill

ชื่อทางการค้า: ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ((Zyuyaku (Dietary Supplement Product))
ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 750 มิลลิลิตร990.00/ขวด
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000018 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)

ชื่อทางการค้า: เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics)
เอมเมจิน อนาไลติกส์ เวอร์ชั่น 17.9.1

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาของซอฟต์แวร์ เอมเมจิน อนาไลติกส์ เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์แม่ข่าย ลูกข่าย และ ซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่นๆ เช่น Operating System หรือ Antivirus
ดูในคุณลักษณะ/รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอมเมจิน จำกัด มีนาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000019 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)

ชื่อทางการค้า: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE FOAM UNIT)
Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบด้วย
1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด160,500.00/ชุด
2. หัวจ่ายน้ำยาโฟม Foam Branch Pipe PYR_BX_L1400 จำนวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ดูดน้ำยาโฟม Foam In-line Inductor PYR-EX-V1 จำนวน 1 ชุด
4. สายส่งน้ำดับเพลิง Fire Hose จำนวน 2 เส้น
5. น้ำยาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3
อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง
1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ายน้ำยาโฟม) รุ่น PYR-BX-L140030,000.00/ชิ้น
2. Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูดโฟม) รุ่น PYR-EX-V138,500.00/ชิ้น
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เมษายน 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, ตุลาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000020 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)

ชื่อทางการค้า: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
รุ่น SS-02 200 ลิตร ประกอบด้วย
1. เตาเผาถ่าน32,100.00/ชุด
2. ระบบควบแน่นน้ำส้มควันไม้ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 200 ลิตร และปั๊มน้ำขนาด 0.5 แรงม้า เพื่อให้น้ำไปหล่อระบบควบแน่นน้ำส้มควันไม้
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤษภาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000021 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)

ชื่อทางการค้า: พาลาทีน® (Palatyne®)
1) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 50 กรัม (แบบซอง) (ขนาดบรรจุเป็นกล่อง กล่องละ 25 ซอง)81.00/กล่อง
2) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 500 กรัม (ขนาดบรรจุเป็นถุง ถุงละ 500 กรัม) 236.00/ถุง
3) น้ำตาลพาลาทีน (PP) 25 กิโลกรัม (สูตรหวานน้อยกว่าน้ำตาล) (ขนาดบรรจุเป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มีสี ขนาด 1 กิโลกรัม)5,400.00/กระสอบ
4) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 25 กิโลกรัม (สูตรหวานกว่าน้ำตาลทราย 2 เท่า) (ขนาดบรรจุเป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มีสี ขนาด 1 กิโลกรัม)5,900.00/กระสอบ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด สิงหาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000022 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง

ชื่อทางการค้า: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ตราเอททีเอท (Eightyeight ready to eat boiled egg white)
ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่งเอททีเอท ขนาดบรรจุ 100 กรัม พร้อมอุปกรณ์ มีด ช้อน เอททีเอท สำหรับหั่นพร้อมทานทันที 26.00/แท่ง
บริษัท ไข่สุข จำกัด ตุลาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000023 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

ชื่อทางการค้า: มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10), มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบด้วย ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จำนวน 10 แผง/กล่อง 860.00/กล่อง
2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 4 เม็ด จำนวน 25 แผง/กล่อง2,380.00/กล่อง
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000024 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน

ชื่อทางการค้า: มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จำนวน 5 แผง/กล่อง 1,195.00/กล่อง
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000025 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET)
ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทำความสะอาด 1 แผ่น และ แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)110.00/ซอง
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด พฤศจิกายน 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด