รายการนวัตกรรมไทย : ด้านยานพาหนะและขนส่ง

ค้นหา : เฉพาะรายการในกลุ่ม "รถยนต์ตรวจการณ์"

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II

Notice: Undefined variable: announce2 in C:\xampp\htdocs\innovation\0806.php on line 138
1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT และ/หรือ GUN135R-CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
1.1) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,465,000.00/คัน
1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,625,000.00/คัน
1.3) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.4) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT)
2.1) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
2.2) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2.3) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.4) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,795,000.00/คัน
2.5) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 1,795,000.00/คัน
2.6) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,805,000.00/คัน
2.7) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.8) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่นSTD) 1,645,000.00/คัน
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, มกราคม 2561, พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด