รายการนวัตกรรมไทย : ด้านยานพาหนะและขนส่ง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
08010001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)

Notice: Undefined variable: announce2 in C:\xampp\htdocs\innovation\08-vehicle.php on line 137
1) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 6.00 - 9
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 2,450.00/เส้น
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 2,570.00/เส้น
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 2,750.00/เส้น
2) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 7.00 - 12
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 4,100.00/เส้น
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 4,305.00เส้น
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 4,520.00เส้น
หมายเหตุ : ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
รุ่น TX-599 270.00/ชุด
ประกอบด้วย
- สีโป๊ ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4.0 กิโลกรัม
- น้ำยาผสมสีโป๊ ขนาดบรรจุหลอดละ 80 กรัม
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT และ/หรือ GUN135R-CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
1.1) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,465,000.00/คัน
1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,625,000.00/คัน
1.3) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.4) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT)
2.1) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
2.2) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2.3) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.4) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,795,000.00/คัน
2.5) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 1,795,000.00/คัน
2.6) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,805,000.00/คัน
2.7) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.8) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่นSTD) 1,645,000.00/คัน
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, มกราคม 2561, พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดลำ 19 เมตร ตัวเรือไม่มีเครื่องยนต์
อุปกรณ์
7,900,000.00/ลำ
เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 247 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 4,669,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 650 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 16,842,900.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 3,588,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 4,715,000.00/เซต
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
PTT EV Wall Charger รุ่น Normal Charge 50,300.00/ชุด
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าติดตั้งและขนส่ง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด