รายการนวัตกรรมไทย : ด้านก่อสร้าง

ค้นหา : เฉพาะรายการในด้านก่อสร้าง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
01010001 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

ชื่อทางการค้า: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
1) Mosaic-Square6,300.00/ตร.ม.
2) Mosaic-Pattern8,280.00/ตร.ม.
3) Mosaic-Collection6,060.00/ตร.ม.
4) Mosaic-Gradient7,280.00/ตร.ม.
5) Mosaic–Recycle(Husk)3,090.00/ตร.ม.
6) Tile- 1 Layer6,810.00/ตร.ม.
7) Tile- 2-3 Layer12,330.00/ตร.ม.
8) Tile– Recycle(Husk)4,980.00/ตร.ม.
9) Solid Surface-Normal11,750.00/ตร.ม.
10) Solid Surface-Recycle 7,750.00/ตร.ม.
บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด กรกฎาคม 2559 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010002 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
1) รุ่น Sandwich (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม3,060.00/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,120.00/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,190.00/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 – 135 บาท/กิโลกรัม3,290.00/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,390.00/ตร.ม.
2) รุ่น Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้าแข็ง
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,740.00/ตร.ม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,780.00/ตร.ม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,820.00/ตร.ม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 -135 บาท/กิโลกรัม2,880.00/ตร.ม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,940.00/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มีนาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010003 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
1) รุ่น Full PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,150.00/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม4,200.00/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม4,250.00/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/กิโลกรัม4,320.00/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/กิโลกรัม4,390.00/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010004 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา
1) รุ่น EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,650.00/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม2,700.00/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม2,750.00/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/กิโลกรัม2,800.00/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/กิโลกรัม2,850.00/ตร.ม.
2) รุ่น EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท:กิโลกรัม2,800.00/ตร.ม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม2,870.00/ตร.ม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม2,940.00/ตร.ม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/กิโลกรัม3,010.00/ตร.ม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/กิโลกรัม3,080.00/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010005 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์
1) รุ่น EPDM Binder 13 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,000.00/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม4,200.00/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม4,250.00/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/กิโลกรัม4,320.00/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/กิโลกรัม4,390.00/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010006 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน

ชื่อทางการค้า: ซีออส (C-Aoss)
1) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 2 เมตร14,750.00/ต้น
2) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 3 เมตร16,210.00/ต้น
3) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 4 เมตร17,670.00/ต้น
4) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 5 เมตร19,130.00/ต้น
5) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 6 เมตร20,590.00/ต้น
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง16,000.00/ตัน
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010007 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: กำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา (Vinyl Sound Barrier)

ชื่อทางการค้า: ชุดกำแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
1) รุ่น Standard ขนาด 2x2 เมตร (4.0 ตารางเมตร)21,400.00/ชุด
2) รุ่น Extra ขนาด 2x2.4 เมตร (4.8 ตารางเมตร)28,248.00/ชุด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กันยายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010008 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)

ชื่อทางการค้า: เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม550.00/ถุง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010009 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)

ชื่อทางการค้า: ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
(เฉพาะสีขาว)
1) TOA Note & Clean ขนาด 0.8 ลิตร930.00/ชุด
2) TOA Note & Cle+C30+C353,110.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010010 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)

ชื่อทางการค้า: สีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS)
1) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 3.785 LITER695.00/กระป๋อง
2) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 9.460 LITER1,430.00/กระป๋อง
3) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT 3.785 LITER695.00/กระป๋อง
4) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT 9.460 LITER1,430.00/กระป๋อง
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010011 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)

ชื่อทางการค้า: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)
1) รุ่น CR60 และ CB60 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 60 กรัม)1,600.00/ก้อน
2) รุ่น CR100 และ CB100 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม)2,000.00/ก้อน
3) รุ่น CR160 และ CB160 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 160 กรัม)2,400.00/ก้อน
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2561, สิงหาคม 2561,ตุลาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010012 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

ชื่อทางการค้า: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
198.00/กิโลกรัม
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2561, สิงหาคม 2561,ตุลาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010013 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)2,900.00/เมตร
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)3,200.00/เมตร
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)3,600.00/เมตร
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)4,000.00/เมตร
5) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)4,900.00/เมตร
6) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)7,400.00/เมตร
7) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)8,900.00/เมตร
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010014 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)

ชื่อทางการค้า: โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (PROBLOCK – Innovative green solution for Sustainability)
อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)
PROBLOCK อิฐขนาด 24 x 7 x 11 เซนติเมตร
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
3.80/ก้อน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010015 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)

ชื่อทางการค้า: โพลี – พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (POLY – PALA Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
บริษัท สยามสนาม จำกัด กันยายน 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020001 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano)

ชื่อทางการค้า: ถังเก็บน้ำพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
1) Granito-combac nano ขนาด 550 ลิตร5,500.00/ใบ
2) Granito-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร17,500.00/ใบ
3) Granito-combac nano ขนาด 2,500 ลิตร19,000.00/ใบ
4) Granito-combac nano ขนาด 4,000 ลิตร30,000.00/ใบ
5) Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร12,500.00/ใบ
6) Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร15,000.00/ใบ
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020002 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)

ชื่อทางการค้า: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)
1) รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) ประกอบด้วย
1.1) ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ลูก19,260.00/ชุด
1.2) กล่องควบคุม 1 กล่อง
1.3) หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 5 หลอด
1.4) Solar cell 40 W 12V/DC 1 แผง
1.5) แบตเตอรี่ Deep cycle 35AH 12V/DC 1 ลูก
2) รุ่น B-290 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) ประกอบด้วย
2.1) ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 2 ลูก37,450.00/ชุด
2.2) กล่องควบคุม 2 กล่อง
2.3) หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 10 หลอด
2.4) Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง
2.5) แบตเตอรี่ Deep cycle 100AH 12V/DC 1 ลูก
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020003 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)
1) POG ระบบขนาดเล็ก S รองรับ 30-50 ครัวเรือน กำลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง2,300,000.00/ระบบ
2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโม3,300,000.00/ระบบ
3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง5,200,000.00/ระบบ
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด