ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.)

  • 1 กรอกใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • 2 ตรวจสอบข้อมูลแต่ละช่องให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • 3 กดปุ่มเพื่อสมัคร
    (ระบบจะบันทึกข้อมูลทันที และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
  • 4 พิมพ์ใบสมัคร
    (เลือกพิมพ์เป็น PDF เพื่อ save file ไว้ /พิมพ์ออกทาง printer)